LLEGEIX ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents condicions generals regularan expressament les relacions sorgides entre INDUSTRIAS VALLS, 1 S.A., situada a l'avinguda BALMES, 16, 08700 IGUALADA (BARCELONA), Espanya, i amb CIF A59060491 (des d'ara, 'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.') i els tercers (des d'ara, 'usuaris'), que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga en línia del lloc web oficial d’INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. (http://WWW.PUNTOBLANCO.COM', des d'ara la 'botiga').

Obligacions de l'usuari

L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a fer servir la botiga, a adquirir els productes i a fer servir cadascun dels serveis de la botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei  i el que es disposa en aquestes condicions generals. També haurà d'abstenir-se de fer-los servir en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudir de la botiga per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A., els seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Productes i Preus

 • INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes que s’ofereixin als usuaris a través de la botiga. En particular, INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. podrà afegir en qualsevol moment nous productes als oferts o inclosos en la botiga, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran pel que es disposa en les presents condicions generals. Així mateix, INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i la utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de productes que s'ofereixen a la botiga.
 • Els productes inclosos en la botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts. Les característiques dels productes i els seus preus apareixen a la botiga. Els preus indicats a la botiga són en euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en sentit contrari.

Procediment i forma de pagament dels productes

 • En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. enviarà un correu electrònic a l'usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra i detallarà les característiques del producte, el seu preu i les despeses.
 • L'usuari que adquireixi un producte a través de la botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats a la botiga.
 • INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, i en remetrà una còpia a l'usuari quan s'hagi fet la compra.
 • La confirmació de la comanda enviada per INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. no té validesa com a factura sinó solament com a comprovant de compra.

Dret de desistiment

L'usuari té un dret de desestimació, pel qual podrà procedir com s’explica a la pàgina “Canvis i Devolucions” de l’apartat de “Preguntes Freqüents”.

Servei d'atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça shop@puntoblanco.com.

Servei de lliurament a domicili

 • L'àmbit territorial de les vendes a través de la botiga és per tot el món excepte alguns països on, per motius comercials, no es presta aquest servei. Els productes comprats a través de la botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'usuari indiqui una vegada comprovat el pagament. El termini màxim de lliurament serà de trenta (30) dies establert per defecte a la Llei. Pots ampliar aquesta informació aquí.
 • El servei de lliurament d'INDUSTRIAS VALLS 1, S.A., es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en apartats de correus ni en hotels o altres adreces no permanents.
 • El cost de l'enviament no està inclòs en el preu dels productes. En el moment de l'adquisició del producte, l'usuari serà informat del cost exacte de l'enviament. Els costos d'enviament poden consultar-se aquí.
 • Les despeses aranzelàries i impostos que es produeixin a l'entrada de la comanda en els territoris de fora de l'espai IVA de la U.E., són a càrrec del comprador.

Propietat Intel·lectual i Industrial

 • L'usuari reconeix que tots els elements de la botiga i de cadascun dels productes, la informació i els materials que contenen, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial d’INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. o de tercers, i que les condicions generals no li atribueixen respecte als citats drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament previstos en aquestes condicions.
 • Tret que fos autoritzat per INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. o si s'escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'usuari haurà de fer servir els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la botiga únicament per a les seves pròpies necessitats. S'obliga a no fer ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació que n’obtingui.
 • L'usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. o per tercers en la botiga.

Protecció de dades

 • En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l’informem que a l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de la gestió administrativa i comercial de les activitats pròpies del Club VIP, enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon). Les dades proporcionades es conservaran mentre no en sol·liciti la seva supressió. Les dades es recullen emparant-se en el seu consentiment. El fet d'enviar el formulari implica que dona el consentiment per a les finalitats descrites. Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a la xarxa comercial (incloses les franquícies i empreses del grup a les que es pertany) i d’altres entitats que exerceixin activitats necessàries per al compliment de les finalitats descrites. Vostè té dret a accedir, rectificar, i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.
 • Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui fer la compra dels productes seleccionats.

Contrasenya

INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o les conseqüències de tota mena que es derivin del trencament o la revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificat en tot moment per l'usuari. L'usuari es compromet a notificar a INDUSTRIAS VALLS 1, S.A. de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, com també l'accés de tercers no autoritzats.

Coookies

 • INDUSTRIAS VALLS 1 S.A. utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador en la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'usuari per a identificar-lo.
 • Si l'usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre'n. Igualment, l'usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts a la botiga.

Llei aplicable i Fur

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.