Bases Concurs Travel Socks

BASES PER AL SORTEIG

“PUNTO BLANCO ET PORTA DE VIATGE A NOVA YORK”

Termes i condicions:

INDUSTRIAS VALLS 1, S. A.U. amb N.I.F. A59060491, amb adreça a Av. Balmes, 16 d’Igualada 08700 Barcelona, per a la difusió de la seva nova línia de mitjons Travel, desenvoluparà una promoció entre els usuaris que facin una compra d’aquests mitjons a qualsevol canal de venda oficial, d’acord amb les condicions descrites a continuació (en endavant, el “Sorteig”).

Bases del Sorteig:

1.        Sorteig per les inscripcions dels codis proporcionats a l’interior de les etiquetes dels mitjons de la línia Travel de la marca Punto Blanco des de l’1 de gener de 2019 fins a les 23.59 h del dia anterior al Sorteig (ambdós inclosos)

2.        Per entrar al Sorteig, caldrà complimentar el codi ofert a les etiquetes dels mitjons a la web facilitada, mitjançant el codi QR o seguin l’enllaç indicat a l’interior de les etiquetes

3.        L’organitzador (o un tercer autoritzat), podrà fer servir les dades de la persona que entra en el Sorteig per qualsevol mitjà de publicitat, acció de màrqueting i a qualsevol lloc del món. La participació al Sorteig implicarà obligatòriament l’acceptació d’aquesta clàusula

4.        Els termes del present document i la seva interpretació es regiran exclusivament per lleis espanyoles

5.        El Sorteig es farà mitjançant el sistema de la web Easypromos el dia 30 d'agost de 2019

6.        Només hi podrà haver un guanyador de l’únic premi

7.        El premi no es podrà canviar per diners o peces de la botiga

8.        El premi no podrà ser intercanviat, transferit ni modificat per cap concepte

9.        Els codis que presentin dubtes, siguin incomplets o qualsevol altre tipus d’incongruència, quedaran anul·lats abans del Sorteig

10.    INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. no es fa responsable de possibles pèrdues dels codis, per efectes de robatoris o causes de força major

11.    INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. es reserva el dret d’eliminar i/o no computar totes les compres que no s’ajustin a l’esperit d’aquesta promoció o no s’ajustin a la normativa vigent

12.    La participació en el Sorteig implica l’acceptació d’aquestes condicions i de la política de privacitat

PREMIS:

·                El premi consisteix en un viatge a Nova York (EUA) per a dues persones que inclou els vols (anada i tornada), trasllats aeroport/hotel/aeroport i 6 nits d’hotel (només allotjament) que s’haurà de fer exclusivament durant els mesos d’octubre o novembre de 2019. Els vols tindran origen i destí exclusivament als aeroports de Barcelona o Madrid

·                Els inscrits objecte del Sorteig, obligatòriament hauran d’estar inscrits al Sorteig

·                Les persones que participin en el Sorteig han de ser majors d’edat (més de 18 anys)

·                El premi es comunicarà a través de les dades de contacte facilitades, el mateix dia del Sorteig. Quan hagin passat 30 dies del Sorteig, si no s’ha acceptat el premi, el guanyador del Sorteig en perdrà el dret

·                L’organitzador exigirà com a requisit previ a l’entrega del premi:

Acreditació, DNI del guanyador

En cas de pèrdua o impossibilitat de reconèixer el guanyador, INDUSTRIAS VALLS 1, S.A.U. tindrà la llibertat absoluta d’anul·lar el premi, declarar-lo desert o adjudicar el premi a un altre participant.

©2019 www.puntoblanco.com. All rights reserved.
 tienda online